Organizacja i opieka pielęgniarska

Milena Cabań

dyplomowana pielęgniarka

Urodziła się 20 marca 1985 roku w Lublinie. W latach 2000-2004 uczyła się w IX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie w klasie o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem francuskim. Tuż po maturze rozpoczęła naukę w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie na kierunku Terapii Zajęciowej. Jest dyplomowaną pielęgniarką, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia rozpoczęła w 2005 roku i zakończyła w 2008 r z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów odbyła praktyki w Szpitalach Klinicznych w Lublinie, gdzie zdobyła doświadczenie zawodowe i udoskonalała swoje umiejętności. Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w Centrum Medycznym Sanitas w Lublinie. Pół roku później podjęła pracę w Gabinecie Ortopedycznym Ortomix w Lublinie. Interesuje się kinem, turystyką i wizażem, Rozwijając swoje zainteresowania skończyła też studia na kierunku kosmetologii na WSNS w Lublinie.

Milena-Cabań

Karolina Szyszkowska

Karolina-Szyszkowska